Ekstra, ualminnelig, særlig; utenom, i tillegg til noe annet. Som forledd i mange fremmedord med den opprinnelige betydning 'utenfor', f.eks. ekstracellulær, utenfor cellemembranen, ekstraterrestrial, ekstraterrestrisk, utenfor Jorden.