Dvergbladlus, insektfamilie i overfamilien bladlus, Aphidoidea.5 små nordiske arter, eneste sikre norske er Phylloxera glabrasom lever på arter av pilfamilien. Mange bladlus føder levende unger, men dvergbladlusene legger alltid egg, både ved kjønnet og ukjønnet formering. De har en ytterst komplisert livssyklus med inntil 21 ulike livsformer innen en art. Et beryktet skadedyr i utlandet er vinbladlus.