Dorisk stil, den eldste av de gresk-klassiske stil-ordener. Især kjennetegnet av den bastante søyle som er uten basis, har en kraftig entasis, skarpkantede kannelyrer og et lavt, rundt, puteformet kapitél. Under stilens utvikling frem til 400-tallet f.Kr. ble kapitélet stadig gjort mindre og strammere i formen.