Donaulaks, benfiskart i laksefamilien, Salmonidae. Kan bli opptil 50 kg og 15 år gammel. Forekommer bare i Donaus nordlige tilløp og tilstøtende vassdrag. Nå på sterk tilbakegang grunnet bl.a. forurensninger og dambygging. God matfisk.