Sjørøye på Grønland av /iStock. Begrenset gjenbruk

laksefamilien

Røye

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Laks

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ørret

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sik

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Harr

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Laksefamilien er en familie av fisker i ordenen laksefisker.

Faktaboks

også kjent som:
Salmonidae

Beskrivelse

Laksefiskene har en fettfinne (liten finne uten stråler) mellom ryggfinnen og halefinnnen. Mange arter, særlig sik og røye, varierer sterkt i størrelse, atferd, kroppsform og farger. De danner egne geografiske og miljøbestemte former, og det er viss usikkerhet rundt artsavgrensningen innen disse gruppene.

Fiskene i laksefamilien har åpning fra svømmeblæren til svelget, og de må jevnlig gulpe luft for å holde svømmeblæren fylt med luft. Hos hunnene blir eggene liggende løst i bukhulen fra ovulasjon til gyting.

Kjøttet hos laksefisker er ofte delikat lyserødt, som skyldes oppkonsentrering av fargestoff (blant annet astaxanthin) fra skallet til ulike krepsdyr. Dette lyserøde kjøttet finner vi vanligst hos laksefisk i slektene Salmo (laks og ørret), Salvelinus (røyene) og Oncorhynchus (stillehavslaksene).

Arter og utbredelse

Familien omfatter 11 slekter med 66 arter (basert på den meste anerkjente artsavgrensningen). De fleste artene hører hjemme i kalde og tempererte områder på den nordlige halvkule. Alle er ferskvannsfisk (det vil si at de gyter i ferskvann), men mange av artene vandrer mellom ferskvann og saltvann (de er anadrome). Stillehavslaksene i slekten Oncorhynchus og den atlantiske laksen (Salmo salar) er vel kjent for meget lange og omfattende vandringer i havet.

I Norge har vi lakseslekten (Salmo), med artene laks og ørret; røyeslekten (Salvelinus), med arten røye og de innførte artene bekkerøye og kanadarøye; samt slektene sik (Coregonus) med sik og lagesild, og harr (Thymallus) med arten av samme navn.

Langs nordkystene av Stillehavet lever en annen lakseslekt, Oncorhynchus, som hovedsakelig skiller seg fra norsk laks ved en lang gattfinne; flere arter opptrer i store mengder og gir grunnlag for rike fiskerier og hermetikkindustri, især i Nord-Amerika. Regnbueørreten er satt ut i store deler av Norge, men har i liten grad dannet selvreproduserende bestander. Arten brukes mye i oppdrett. To andre arter i denne slekten, pukkellaks og ketalaks, ble av russerne overført fra Stillehavet til elver på Kolahalvøya. Dette førte til et visst fiske av pukkellaks i Norge noen år. De senere år ser det ut til at arten har etablert seg i et par elver i Finnmark. I 2017 var det en spesielt stor innvandring av pukkellaks til elver langs hele norskekysten og også i resten av Europa.

I Donau og bielver lever den store donaulaksen, Hucho hucho, som ligner atlantisk laks.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg