Dolomittisering, betegnelse for den prosess som foregår når kalsitt går over til dolomitt under innflytelse av magnesium, f.eks. i sjøvann: 2CaCO3+Mg++ = MgCa(CO3)2+Ca++. Også under regionalmetamorfose kan kalkstein dolomittiseres ved hjelp av magnesiumholdige hydrotermalløsninger.