I den romerske keisertiden betegnelse for en keiserinne som var blitt opptatt blant gudene.