Distrahere, lede oppmerksomheten bort fra noe, gjøre atspredt, tankespredt.