Dislokere, flytte (om); vri, forstrekke (bruddender).