Direktive antenner, retningsantenner, antenner som ved utsendelse av elektromagnetiske bølger gjør det mulig å konsentrere utstrålingen i bestemte retninger, og ved mottagning å fange opp svake signaler fra fjerntliggende sendere i en bestemt retning. Se antenne.