Isotrop antenne, en tenkt (teoretisk) antenne som stråler med lik effekttetthet i alle retninger. Benyttes som en hensiktsmessig referanse for å sammenligne og uttrykke retningsegenskapene til aktuelle antenner.