Antenner

I radioteknikken et system, vanligvis av metalliske ledere, som brukes til å sende ut eller motta elektromagnetiske bølger. I en senderantenne omdannes energi fra høyfrekvent elektrisk vekselstrøm til elektromagnetiske bølger, som forplanter seg med lysets hastighet utover fra antennen. I en mottakerantenne vil bølger fra en sender frembringe induserte elektriske strømmer og spenninger, som føres til inngangstrinnet i mottakerens forsterkerdel.Antenner kan klassifiseres ut fra: 1) Funksjon: sender-, mottakerantenner. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Antenner

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 20 artikler:

M

  1. MIMO