I radioteknikken et system, vanligvis av metalliske ledere, som brukes til å sende ut eller motta elektromagnetiske bølger. I en senderantenne omdannes energi fra høyfrekvent elektrisk vekselstrøm til elektromagnetiske bølger, som forplanter seg med lysets hastighet utover fra antennen. I en mottakerantenne vil bølger fra en sender frembringe induserte elektriske strømmer og spenninger, som føres til inngangstrinnet i mottakerens forsterkerdel. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Antenner

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt