Dimittend, elev som stod i ferd med å gå over til universitetet eller slutte skolen etter endt utdanning.