Digest, metodisk samling eller sammendrag av artikler, bøker, lovtekster m.m., ofte brukt om tidsskrifter som gir forkortede utdrag fra bøker og andre tidsskrifter.