Digamma, i gresk språk betegnelse for bokstaven F med lydverdien [w] som fantes i gammelgresk. Denne lyden falt senere bort og bokstaven gikk av bruk. Av digamma utviklet den latinske bokstaven F seg.