Diacylglyserol, glyserol forestret med to fettsyremolekyler, mellomprodukt i organismenes syntese og nedbrytning av fett.