Devastasjon, herjing, ødeleggelse, hærverk. Verb: devastere.