Desodorisering, (av des- og lat. 'lukt'), fjerning av lukt. Oppnås ved adsorpsjon på aktivkull eller ved tilsats av ozon som virker oksiderende. Vond lukt kan maskeres ved tilsats av egnede luktstoffer. Spiseoljer desodoriseres ved gjennomblåsning med vanndamp i vakuum ved høy temperatur. I fabrikker med dampkjeler forekommer det at illeluktende lukt tilføres forbrenningskammeret slik at de organiske luktstoffene brenner opp.