Dervisj, (persisk ord av ukjent opprinnelse, vanligvis forklart som tigger), tilhenger av et religiøst brorskap innen islam. Et slikt brorskap kalles en tariqa (av arab. 'vei, metode', flertallsformen er turuq). Dervisj-ordenene har tilknytning til mystikken eller sufismen slik den ble utviklet på islamsk grunn fra og med 700-tallet.