Datalingvistikk, språkforskning knyttet til datamaskinell analyse og som ligger i skjæringsfeltet mellom informatikk og lingvistikk. Datalingvistikken danner et forskningsmessig grunnlag for utvikling av språkteknologi og sees ofte i sammenheng med det videre forskningsfeltet kunstig intelligens. Innenfor disse feltene tester man modeller for hvordan mennesker forstår og produserer språklige ytringer gjennom datamaskinell simulering. Innen datalingvistikk undersøker man språklige prosesser som for eksempel språkforståelse og språkproduksjon, oversettelse og språklæring, og ser i hvilken grad disse prosessene kan beskrives på en slik måte at dataprogrammer kan utføre dem. Formålet er dels å vinne innsikt i språkprosesser hos mennesket, og dels å utvikle et grunnlag for praktiske anvendelsesområder som for eksempel maskinoversettelse, informasjonssøking i tekst, automatisk syntaktisk analyse, talegjenkjenning og talesyntese. Datalingvistikken bruker mange av de samme metodene for utvikling av tekst- og taledatabaser (korpus) som i korpuslingvistikk.