Consols, det hevdvunne navn på langsiktige, fastforrentede engelske statsobligasjoner. Navnet oppstod da staten i 1751 konverterte en rekke gamle lån med ulike lånevilkår og konsoliderte sin gjeld.