Compound platemateriale består av to eller flere sammenvalsede plater av forskjellig type, f.eks. én plate av ulegert stål og én av krom-nikkel-legert stål.