I eldre tid stor firehjuls, innelukket vogn, særlig diligence; jernbanevogn, turistbuss.