Chalet, hovedhuset på den sveitsiske bondegård, kjennetegnet ved sitt brede, kraftig formede og utadvendte gavlparti. Gårdens uthus ligger gjerne under samme tak, som en forlengelse av våningshuset. Betegnelsen chalet dekker også seterhus, og er herfra gått over på sportsstuer o.l.