C16H34, hydrokarbon med god motstand mot dieselbank. Cetantall kan sammenlignes som det motsatte av oktantall, og er sterkt tennvillig. Brukes som målestoff for å beregne cetantall, brennoljers tennvillighet, som er en viktig parameter for kvaliteten av dieselolje.