Remmene som oldtidens nevekjempere viklet om hånden for beskyttelse og for å oppnå større slagkraft.