Capsien, senpaleolittisk jegerkultur i det nåværende Tunisia og Algerie. Den var virksom mellom ca. 10 000 og 6000 år f.Kr. Karakteristisk er funn av kjøkkenmøddinger som tyder på en sesongmessig utnyttelse av ressursene. Blant redskaper er funnet mikrolitter og kniver av flint.