Mikrolitter, betegnelse brukt om ganske små flintredskaper, fremstilt på en spesiell måte av flekker som brekkes og tilhugges slik at stykkene får form som triangler, romber, trapeser, lansetter el.l. Til de ekte mikrolitter hører også de såkalte mikroburiner, som er ganske små redskaper med en smal egg eller spiss, fremstilt på en egen måte. Det er ellers ikke helt klart hva mikrolitter har vært brukt til; enkelte har åpenbart vært pilespisser, andre har vært innsatt som egger i benspisser. Mikrolitter er opprinnelig oppstått i de senpaleolittiske flekkeindustrier, men setter særlig sitt preg på redskapsinventaret i visse mesolittiske kulturgrupper i Europa. Uten hensyn til fremstillingsteknikken brukes mikrolitter også ofte som betegnelse for andre småredskaper av flint og stein; uttrykket bør imidlertid forbeholdes de ekte, geometriske mikrolitter.