Calumnia, bakvaskelse, særlig bevisst løgnaktig anklage, som hos romerne ble straffet med at vedkommende, calumniator, mistet retten til å anklage mer.