Bygningssmed, kleinsmed, håndverker som særlig arbeider med låser og nøkler, foruten trapperekkverk og andre dekorative utførelser i smijern. Arbeidsområdet utgjør en del av smedfaget. Se smed.