Butikkslakter, yrkesutøver som arbeider i kjøtt- og delikatesseavdelinger i dagligvarebutikker eller spesialbutikker. Butikkslakteren findeler bl.a. kjøtt, kverner deiger, lager posteier og salater og sørger for eksponering og salg av varene. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Den som har minst femårs allsidig praksis i faget og har bestått en teoriprøve kan også melde seg opp til fagprøve som praksiskandidat. I 2013 var det 52 som meldte seg opp til prøve i faget og 50 av disse besto prøven. Med ytterligere teoriopplæring er det også mulig å melde seg opp til mesterprøve i faget. Ved utgangen av 2014 var det 14 i Norge som hadde status som mestere i butikkslakterfaget.