Busksanger, fugleart i sangerfamilien. Gulbrun og hvitgrå fugl som til forveksling ligner rørsanger, og som derfor bare sikkert kan bestemmes ved den såkalte vingeformelen, som er basert på forskjell i lengde mellom de enkelte håndsvingfjærene, foruten på sangen. Hekker i det nordøstlige Europa (fra Øst-Finland) og det sentrale Asia. Trekkfugl som overvintrer i India. Artens hekkeområde har ekspandert vestover. Er påtruffet 37 ganger i Norge pr. 2001.