Abrasjonsboring, teknikk hvor man benytter en borkrone med knaster av hardmetall eller industridiamanter som skraper eller sliper seg vei ned gjennom fjellet. Vanligvis foregår fjellboring/oljeboring ved at steinen knuses lokalt, enten med slagbor eller rullemeisler.