Bolk, eller balk, stykke, avdeling; i eldre nordisk rettsspråk avsnitt av loven, f.eks. kristendomsbolk, landevernsbolk. Ordet balk brukes i Sverige ennå om landslovens hovedavsnitt.