Bladdreping, det å drepe blad og grønne plantedeler med kjemiske midler for å minske plantenes innhold av vann, påskynde modningen, lette høstearbeidet og hindre smittespredning fra bladverket til andre plantedeler, f.eks. knollene hos poteter.