Blåjerpe, fugleart i skogshønsfamilien. Har tilhold i fjelltrakter det vestlige Nord-Amerika.