Hønsefugler er en orden av fugler bestående av 5 familier med i alt 312 arter. Fasanfamilien har flest arter, 189 stykker. I Norge finnes fasanfamilien med lirype, fjellrype, jerpe, orrfugl og storfugl, rapphøne, vaktel og fasan. De andre familiene er ikke representert i Norge. Artene i fasanfamilien har et kraftig, men kort nebb, og føtter som egner seg til både løp og graving etter mat. Hele artikkelen