Betegnelse på trelast i store dimensjoner (150 mm · 175 mm eller større) av mer eller mindre kvadratisk tverrsnitt og med margen tilnærmet i midten. Mindre dimensjoner av samme form kalles firkant. Bjelker er imidlertid nå oftest laminert, dvs. sammenlimt av bord. Begrepet brukes også om planker i bestemte dimensjoner til spesielle formål, f.eks. gulvbjelke, takbjelke.