Bjørkesplintborer, billeart i familien barkbiller, Scolytidae. Svart, 5–6 mm lang. Den lever under barken på syke og svekkede bjørketrær og angrep avsløres av loddrette rader på ca. 10 cm med luftehuller i barken. Vanlig og kjent fra hele Norge.