Bisubdominant, en akkord som har et subdominantisk forhold til en bitonika og som står på andre trinn enn 4. trinn i hovedtoneartens skala. Står gjerne foran en bidominant (D) og danner sammen med denne og en bitonika, en fullstendig bikadens. I funksjonsteorien noteres den (S).