Tonearten som dominerer i et musikkstykke. Som regel starter og slutter en sats i hovedtonearten, men unntak fra dette kan forekomme. Ved modulasjoner kan musikken bevege seg til forskjellige bitonearter.