Bilverksted, verksted som utfører reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på motorvogn mot vederlag. Bilverksteders ledelse og utstyr må være godkjent av en av Statens vegvesens trafikkstasjoner; dette gjelder likevel ikke virksomheter som bare driver alminnelig daglig ettersyn og vedlikehold som går inn under begrepet service. Godkjenning meddeles særskilt for følgende tre grupper: bilverksted, bilelektrisk verksted og bilgummiverksted. Alle bedrifter som utfører bilarbeid mot vederlag (altså ikke bilverksted som en bedrift har for egen bilpark) blir registrert, men kan først få godkjenning og godkjenningsskilt når de fyller alle krav med hensyn til kvalifisert teknisk og merkantil ledelse samt til lokale, maskiner og utstyr.