Bilus-fluer, insektfamilie i ordenen tovinger, Diptera, i underordenen høyerestående fluer, Cyclorrhapha. Kun tre arter i verden, eneste europeiske art er bilus-fluen, Braula coeca.Den er glinsende rødbrun, nesten sirkelrund, men sterkt flatklemt og vingeløs. Lengde 1,0 til 1,5 mm. Arten lever på honningbier, helst på dronninger. De gjemmer seg i innsnevringen mellom for- og bakkropp, men klatrer ut på snabelen og slikker honningen i seg når den avleveres i kuben. Verken larvene, som gnager ganger i bivoksen, eller de voksne ser ut til å skade biene. Utbredt i hele Europa nord til Sør-Sverige. Muligens i Norge.