Beveren er blitt jaktet bl.a. for sin pels og også som matemne. Posteringsjakt er mest brukt, særlig om våren. Både rifle og hagle kan brukes. Til fangst er slagfeller (gjennomgangsfeller) tillatt; disse må plasseres under vann. Jakttid 1. okt.–30. april i de kommunene som åpner for det.