Glyserin er tidligere navn på det kjemiske stoffet glyserol.