Bestmann, eldre matros som gjør vakt for føreren på mindre skip med bare én styrmann.