Palygorskitt, attapulgitt, leirmineral som danner hvite til grå, fibrige matter. Opptrer ofte på sprekker i bergarter som såkalt berglær eller bergkork. Et vannholdig magnesium-aluminiumsilikat, (Mg,Al)2Si4O10(OH) · 4H2O, strukturmessig et sjiktgittersilikat med fremtredende kjedestruktur.