Bentre, navn på den meget fine og tette veden av busken leddved, brukt til dreiing. Den har tydelige årringer, men meget små vedkar, som bare kan sees med lupe, og den har meget tett bygning.