Bankobrev, brevpost som inneholder penger. Se verdibrev.