Bablah, belgfrukter av forskjellige arter i slekten Acacia. Ostindisk bablah kommer fra A. arabica og egyptisk bablah fra A. nilotica.Brukes til garving og farger lærvarer svarte.